Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 28.04. -30.04.2015 sa na pôde SvF STU v rámci medzinárodného projektu   s označením 543727 - Tempus - 1 - 2013 - 1 - IT - TEMPUS - SMGR financovaného Európskou komisiou v rámci programu Tempus uskutočnil "Training seminár". Informácie o projekte sú na stránke:  http://equasp.tstu.ru/  

Cieľom projektu je implementácia štandardov kvality dohodnutých ministrami školstva 48 krajín v RF . Štandardy kvality EU sú uvedené v publikácií:
http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso

Riešiteľom projektu na Stavebnej fakulte  STU je prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  - 
jozef.gasparik@stuba.sk.  Projekt sa realizuje na Katedre technológie stavieb.

 

Program seminára

Účastníci seminára