Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V pondelok 23. septembra 2019 sa za prítomnosti dekana Stavebnej fakulty uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy už tretieho ročníka študentského workshopu ARCHTVOR, ktorý je zameraný na revitalizáciu a inováciu priestorov školy. Tohtoročnou témou boli koridory, takže aj samotná výstava musela prebehnúť v jednom z nich a transformovať tak bežnú chodbu na zelený, výstavný priestor.

    

    

   

Workshop každoročne organizujú doktorandi z Katedry architektúry SvF v ateliéri na 22. podlaží, a to aj vďaka podpore vedenia školy. Zúčastnili sa ho študenti Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry z bakalárskych aj inžinierskych študijných programov. Nakoľko workshop prebieha vždy týždeň pred začatím akademického roka, dáva aktívnym študentom možnosť vykročiť do nového semestra tou správnou nohou.

Študenti sa na začiatku týždňa rozdelili do tímov a každý z nich pracoval na inom zadaní – vlastne koridore. Súčasťou workshopu boli prednášky, teamworkové aktivity, študentská tvorba, softvérové kurzy, prezentácie rozpracovanosti a nočné premietanie. Výstupom bolo päť komplexných návrhov, ktoré budú nasledujúce dva týždne lemovať vybrané koridory našej fakulty.

Kvalita projektov bola zabezpečená aj vďaka motivácii zo strany vedenia SvF, ktoré sa bude snažiť v dohľadnom čase vybrané fragmenty návrhov realizovať.

    

    

Školitelia: Palo Pilař, Filip Bránický, Ema Ruhigová, Roman Ruhig, Matthias Arnould, Alexander Topilin, Lukáš Vargic, Richard Šimek, Nora Naddourová, Marína Kotiv a Martin Poliak, Katedra architektúry SvF STU

Text: Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, doktorand, Katedra architektúry SvF STU