Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ZSVTS v Bratislave, Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica, Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove, ZSVTS pri FPT TnUAD v Púchove, Zväz vynálezcov a zlepšovateľov Slovenska Bratislava Vás pozývajú na celoslovenský vedecko-technický seminár "Tvorivosť, vynálezy a ich ochrana, úspechy a problémy", ktorý sa bude konať 16. novembra 2007 od 9,00 hod. na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove. Podrobnosti