Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si dať vám do pozornosti Týždeň vedy a techniky (TVaT) na Slovensku, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 16. 11. 2014. Svoje podujatia môžete propagovať prostredníctvom stránky www.tyzdenvedy.sk (po zaregistrovaní môžete vložiť vlastné podujatie na stránke - v menu Sprievodné  podujatia – časť Pridanie podujatia). Každé sprievodné podujatie bude oficiálne zaradené do Týždňa vedy a techniky a ďalej propagované medzi vedeckou i laickou verejnosťou. V záujme jednotnej propagácie sprievodných podujatí TVaT 2014 je pripravený  jednotný dizajn, ktorý nájdete na www.tyzdenvedy.sk. Môžete ho použiť pri tvorbe vlastných propagačných materiálov.

V prílohe je oficiálny list Týždňa vedy a techniky a propagačný plagátik.

O svojej účasti, prosím, informujte aj na adrese jozef.urbanek@stuba.sk.