Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milí študenti, konečne si môžete od 14.5.2008 (t.j. zajtra) od 8:00 hod. rána  podávať žiadosti o internát cez akademický informačný systém. Síce sme sĺúbili, že žiadosti o internát si bude môcť podávať celý mesiac, vzhľadom na vyskytnuté problémy a časové obmedzenie (už je polka mája za nami) systém bude otvorený 2týždne  do 30.5.2008

Veríme, že všetci, ktorí máte záujem o internát sa stihnete nahásiť, veď po minulé roky sme to všetci stihli urobiť za týždeň. Teraz aspoň nik z Vás nemusí čakať hodinu a viac v rade na Bernolaku, predsa internet máte každý po ruke denno denne.

Ubytovacie oddelenie a RUŠ

 

1. Prospech

Prospech predstavuje 60% z celkového počtu bodov, daných za prospech a vzdialenosť. Do prospechu sa započítavajú posledné dva semestre (v tomto prípade zimný 2008 a letný 2007), samozrejme okrem terajších prvákov, ktorým sa berie iba jeden ukončený semester. Vážený študijný priemer sa generuje z akademického informačného systému.  

2. Vzdialenosť

Vzdialenosť tvorí 40% z celkového počtu bodov získaných za prospech a vzdialenosť. Posudzuje sa najbližšia možná vzdialenosť od trvalého bydliska po školu. Kilometre generuje systém sám a informácie berie z IDOS-u.  Žiadosť o internát si môžu podať všetci študenti, okrem študentov z Bratislavského kraja.

Po podaní žiadosti Vám systém vygeneruje počet získaných bodov, pokiaľ s ním nie ste spokojní, tu sú možnosti ako zvýšiť svoj počet bodov, ktorými sa uchádzate o internát Svf STU.

 

Extra body:

1. Sociálne pomery

Študentom poberajúcim sociálne štipendium k 31.5.2008 bude pridelených  +20 bodov

2.Siroty a polosiroty

Sirotám a polosirotám bude pridelených +100 bodov

3.Členovia študentských organzácií ako ŠP, RUŠ alebo ŠRVŠ

Čelnom týchto organizácií bude pidelených  +20 bodov

4. Bezplatné darcovstvo krvi

Za každé bezplatné darovanie krvi v tomto roku bude študentovi  pridelených +5 bodov max. však +10 bodov

5. ZŤP

Študentom s preukazom ZŤP bude pridelených +100 bodov

6. Zdravotne hendikepovaný

Študentom, ktorí sú dokázateľne veľmi vážne zdravotne hendikepovaní bude pridelených +20 bodov

7. Reprezentanti

Študenti, ktorí reprezentujú Svf STU v športových aktivitách bude pridelených +10 bodov

8. Mimoriadna aktivita

Študenti, ktorí sa budú zúčastňovať na aktivitách organizovaných ŠP alebo RUŠ prospešných pre internát bude im pridelených +5 bodov maximálne však +20 bodov. O tom, aké aktivity máme na mysli Vás budeme priebežne informovať.

9. Účasť na voľbách do študentských organizácií

Študenti, ktorí počas volieb do študentských organizácií ak napr. ŠP alebo ŠRVŠ, prídu kandidátom dať svoj hlas bude pridelených +3 body.  

10. Zníženie bodov

Za priestupky voči domácemu a disciplinárnemu poriadku na internáte budú odpočítané študentovi body nasledovne:

- prvé podmienečné vylúčenie z internátu  -20 bodov

- druhé podmienečné vylúčenie -50 bodov

- záznam v čiernej listine -100 bodov

Čierna listina - zoznam študentov, ktorí systematicky a neustále porušujú pravidlá na internátoch, alebo ktorí už boli z internátu vylúčení

Zoznam študentov s podmienečným vylúčením nám poskytne vedenie internátov a platí to už aj pre tento rok.

Všetky potvrdenia ako napr. poberanie soc. štipendia, úmrtný list, potvrdenie o zúčastnení na ŠVOČ, preukaz darcu krvi, preukaz ZŤP, potvrdenie od lekára, potvrdenie o reprezenácií treba priniesť najneskôr do 30.5 2008, po tomto dátume nebudú žiadne potvrdenia akceptované.

Zoznam ludí komu môžete potvrdenia priniesť:

Stanislava Nemcová B7/3, Monika Matejková B6/19, Daniel Novotný