Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU sa uskutočnilo 6. – 7. októbra 2017 v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Pripravený bol aj bohatý sprievodný program.

K účasti na podujatí bola oslovená aj Stavebná fakulta, jej zástupcom bola Katedra dopravných stavieb. Vo fakultnom stánku záujemci získali informácie o možnostiach štúdia po skončení strednej školy, o študijných odboroch, výskume, aktivitách, možnostiach aktívneho zapojenia sa v rámci rôznych výskumných projektov, účasti na konferenciách a zaujímavých exkurziách prepájajúcich teóriu a prax. Záujemcom boli k dispozícii aj prezentačné predmety fakulty, informujúce o jednotlivých študijných odboroch. Záujem o náš stánok bol veľký a otázok zo strany študentov bolo naozaj mnoho. Veríme, že sa s viacerými študentami o pár rokov stretneme na pôde Stavebnej fakulty.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR Dni kariérneho poradenstva

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka