Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 9. - 12. 9. 2012 sa v poľskom meste Staré Jablonki blízko Mazurských jazier tradične organizovala už XXII. medzinárodná konferencia "Water Supply and Water Quality" pod patronátom Poľského združenia inžinierov a technikov sanitárnych (PZITS). Konferencia sa organizuje každé dva roky vždy v inom meste v Poľsku a odznievajú tam prednášky vedcov, akademikov i odborníkov z praxe z takmer celého sveta.     

Špecialisti z rôznych krajín a inštitúcii prinášajú svoje skúsenosti, pohľady a interpretácie rôznych tém z oblasti zdravotného inžinierstva. Tradične sa na konferencii udeľuje prestížna cena "AQUARINA AWARD" za zavádzanie nových technológii na ochranu životného prostredia, za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti environmentálneho inžinierstva a za prínos pre vedu a výskum. Cena je sponzorovaná PZITS a spoločnosťou SEEN a podľa pravidiel sa udeľuje cena pre zástupcu zo zahraničia a z Poľskej republiky. Víťaz získava bronzovú sochu navrhnutú poľskou umelkyňou Annou Szalast.   

ocenenie Aquarina AwardTento rok si cenu pre zahraničného účastníka odniesol prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., ktorý pôsobí na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

 Srdečne blahoželáme!