Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pán profesor Dr.h.c. O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Heinz BRANDL sa narodil pred 65 rokmi 29. 6. 1940 v Znojme. Žije vo Viedni v Rakúsku. Pracuje na Technische Universität Wien, Institut für Grundbau und Bodenmechanik.

Pán prof. Brandl v roku 1963 ukončil Technickú univerzitu vo Viedni a získal titul - Dipl.-Ing. V rokoch 1963-1971 pôsobil ako asistent na TU vo Viedni. V roku 1966 získal titul – Dr. Techn. taktiež na TU vo Viedni. V rokoch 1971-1978 pracoval ako interný a externý docent na TU vo Viedni. Potom v rokoch 1972-1978 pôsobil ako nezávislý konzultačný inžinier pre zemné konštrukcie, zakladanie stavieb, mechaniku zemín a hornín na stavbách v Rakúsku , ale i v zahraničí. V rokoch 1977-1981 už pôsobil ako profesor pre mechaniku zemín, hornín a zakladanie stavieb TU Graz a od roku 1981 doteraz je riadnym profesor TU Viedeň, ako vedúci Inštitútu pre mechaniku zemín a geotechniku. V roku 1992 sa stal členom Kráľovskej akadémie vied v Belgicku, v roku 1997 členom Akadémie vied v New Yorku a v roku 2001 Dr.h.c. Univerzity pre architektúru, stavebné inžinierstvo a geodéziu, Sofia, Bulharsko.

Začiatok spolupráce profesora Brandla so súčasnou STU sa dátuje rokom 1977, kedy sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave konala 5. Dunajská európska konferencia mechaniky zemín a zakladania stavieb. Vtedy na nej predniesol jednu z hlavných prednášok. Ďalšie vynikajúce prednášky odzneli na viacerých konferenciách organizovaných pri významných výročiach STU a na geotechnických konferenciách ktoré pravidelne organizuje Stavebná fakulta STU. Prof. Brandl poskytol pracovníkom katedry geotechniky množstvo svojich vedeckých a odborných publikácií, pomáha im pri návštevách geotechnických konferencií v Rakúsku, organizuje exkurzie pre pracovníkov, doktorantov a študentov na významné rakúske stavby v mimoriadne náročných podmienkach. Jeho pracovisko na Technickej univerzite vo Viedni je pre návštevy z Bratislavy vždy otvorené.

Tvorivá činnosť Prof. Brandla je veľmi široká. Obdivuhodne dokáže spájať svoju široko interdisciplinárne zameranú vedeckú činnosť s praktickými potrebami. Bol osobne zodpovedný za realizáciu 3500 projektov v stavebnom, geotechnickom a enviromentálnom inžinierstve nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí.

Udelenie čestného titulu „Doctor honoris causa“ profesorovi Hansovi Brandlovi bolo ocenením jeho celoživotnej vedeckovýskumnej, pedagogickej a organizačnej práce. Čestnú hodnosť sme odporučili profesorovi Brandlovi udeliť za jeho významný príspevok v rozvoji geotechniky, ako aj za aktívnu spoluprácu so Stavebnou fakultou a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Udelenie čestnej hodnosti tejto významnej osobnosti v oblasti geotechniky prispeje tiež k propagácii Slovenskej technickej univerzity v zahraničí. v