Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedecká rada univerzity Higher School of Civil Engineering (VSU) „Lyuben Karavelov" v Sofii udelila dňa 4.6.2010 Prof. Ing. Jánovi Ravingerovi, DrSc. z Katedry stavebnej mechaniky SvF STU čestný titul „Doctor Honoris Causa". Akademická slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti konania 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej touto univerzitou.. Univerzita týmto ocenila prínos prof. Ravingera na poli vedeckom i pedagogickom, ako aj jeho spoluprácu a aktívnu podporu rozvoja vzájomných vzťahov VSU a STU. Prof. Ravinger pri tejto príležitosti predniesol prednášku na tému: Havária - rekonštrukcia - zaťažkávacia skúška oceľovej konštrukcie dolných vrát plavebnej komory Gabčíkovo.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k udelenému titulu.