Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor STU doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. udelil s účinnosťou od 2. 5. 2011 vedecko-pedagogické tituly docent:

  • doc. Ing. Jurajovi Janákovi, PhD., zamestnancovi Katedry geodetických základov, pre študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia,
  • doc. Ing. Jaroslavovi Sandanusovi, PhD., zamestnancovi Katedry kvovových a drevených konštrukcií, pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.