Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta STU v akademickom roku 2015/2016 v letnom semestri uskutočnila v poradí už šiesty ročník, 10. kurz akreditovaného štúdia Správa a údržba budov -  Facility management. Akreditáciu tomuto štúdiu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1. Počas šiestich rokov štúdium absolvovali odborníci z praxe – facility manažéri z rôznych organizácií, ale i študenti denného štúdia – možno budúci facility manažéri... Ukončením letného semestra na Stavebnej fakulte STU je celkový počet absolventov štúdia akreditovaného Facility management 223 absolventov.

FM 2016

Kvalifikované prednášky boli vedené lektormi - vysokoškolskými profesormi a docentmi, ako i vysokokvalifikovanými odborníkmi z praxe. Doplnením vzdelávania boli odborné worskhopy.

FM 2016

Štúdium bolo ukončené vypracovaním absolventských prác. Pri príležitosti ich vyhodnotenia si absolventi na slávnostnom posedení dňa 26. mája 2016 prevzali kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management a Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

FM 2016

Štúdium malo u absolventov priaznivé ohlasy a kolektív lektorov sa teší na pokračovanie akreditovaného štúdia Facility management v zimnom semestri 2016/2017.