Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta STU v akademickom roku 2015/2016 v zimnom semestri uskutočnila v poradí už šiesty ročník akreditovaného štúdia

Správa a údržba budov -  Facility management.

Akreditáciu tomuto štúdiu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1. Počas šiestich rokov štúdium absolvovali odborníci z praxe – facility manažéri z rôznych organizácií, ale i študenti denného štúdia – možno budúci facility manažéri...

Kvalifikované prednášky boli vedené lektormi - vysokoškolskými profesormi a docentmi, ako i vysokokvalifikovanými odborníkmi z praxe. Doplnením vzdelávania boli odborné worskhopy.

Štúdium bolo ukončené vypracovaním absolventských prác. Pri príležitosti ich vyhodnotenia si absolventi na slávnostnom posedení dňa 10. decembra 2015 prevzali kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management  a Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. Ukončením zimného semestra na Stavebnej fakulte STU sa celkový počet absolventov akreditovaného štúdia Facility management zvýšil na 210.

 Facility management na Stavebnej fakulte  Facility management na Stavebnej fakulte Facility management na Stavebnej fakulte Facility management na Stavebnej fakulte

Štúdium malo u absolventov priaznivé ohlasy a kolektív lektorov sa teší na pokračovanie akreditovaného štúdia Facility management v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

 

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
odborný garant štúdia