Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po tri dni - od 7. do 9. septembra 2009 - sa bude Slovenská technická univerzita v Bratislave aj so svojimi siedmimi fakultami venovať svojim 86 hosťom, ktorí v rámci prvého ročníka Letnej univerzity pre stredoškolákov navštívili našu alma mater.

Študenti - gymnazisti, z rôznych končín Slovenska tak získajú nielen viac informácií „z pravej ruky" o štúdiu v akreditovaných študijných programoch, ale majú možnosť oboznámiť sa aj s priestormi a prostredím jednotlivých fakúlt.

Ako prvá sa im predstavila Stavebná fakulta STU v Bratislave - po úvodnom privítacom prejave dekana fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. si prítomní študenti vypočuli najprv informácie o histórii SvF STU, ktoré im priblížil prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Ing.

Jozef Oláh, PhD.. Viac informácií o obsahu študijných programov získali z prednášok, pútavo  koncipovaných pod názvami  Čo sa skrýva v novostavbe SND ? (hosť. doc. Ing. arch. Peter Bauer), Unikátne konštrukcie mostov a vysokých stavieb (prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.), Dve tváre vody v prírode (prof. Ing. Viliam Macura, PhD.), Globálne družicové navigačné systémy (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.) a Matematika + počítače = moderná technológia (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.).