Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa rozhodli vylepšiť svoju školu. Mali kopec nápadov a vyzbrojení pozitívnou energiou zorganizovali v spolupráci s Katedrou architektúry Workshop ARCH.TVOR pod záštitou prodekana Petra Makýša. Počas celého týždňa študenti absolvovali TVORivý proces, ktorého výsledkom je výstava VÝ.TVOR, plná inšpiratívnych nápadov pre budúcnosť školy. 

 

Budovy škôl tvoria dôležité prostredie, kde študenti trávia množstvo svojho času. Bohužiaľ, dnešné podmienky a súčasné trendy spôsobili, že škola sa stala iba akýmsi prestupným článkom na výučbu. „Študentom chýba priestor, kde môžu tráviť čas, pracovať na školských úlohách a tvoriť. Ak chcete zostať pracovať v škole po vyučovaní, musíte mať povolenie, "  vraví tretiačka z odboru PSA Petra Kleimanová. Snahou lektorov - doktorandov Katedry architektúry -  bolo vytvoriť študentom priestor, kde môžu nielen pomenovať svoje problémy, ale hľadať pre ne aj riešenie, ktoré ponúknu vedeniu školy na realizáciu. Ideálnou víziou dnešných univerzít je, aby jej budovy žili po celý deň. Pracovalo sa tam, smialo, jedlo... Vznikla dobrá atmosféra. 

 

Workshop začal v pondelok dôslednou prehliadkou všetkých priestorov školy. Následne študenti absolvovali prednášky Ing. arch. Nádaskej, PhD., odborníčky na interiér a revitalizáciu priestorov. Inšpiráciu hľadali s lektormi v rešeršoch svetových univerzít a aj vo svojich skiciach. Postupnou analýzou všetkých reálnych možností vznikol ucelený koncept funkčnej prevádzky budovy. Následne sa pustili do tvorby jednotlivých novo definovaných funkčných celkov -  študovne, výstavného priestoru, reprezentačného priestoru pri vstupe do auly, ale aj konferenčných priestorov a priestorov v átriách vhodných pre oddych. Študenti a ich nápady boli počas procesu konfrontovaní aj s kritickými pohľadmi vedenia fakulty a odborníkmi z architektonického prostredia. Počas workshopu sme absolvovali aj sprievodný program športTVOR, party TVOR a hardTVOR

 

Výsledok workshopu je možné vidieť na výstave VÝ.TVOR. Ponúka úplne nový pohľad na priestory školy z ktorých sa vytratil skormútený študent s kruhmi pod očami, ktorý ukazuje po nociach doma vypracované zadania. „Škola sa v nich stala miestom, kde sa rodia nápady, skúšajú nové veci, pracuje sa. Tu sa kumulujú inšpiratívni ľudia. Škola v návrhoch má miesta, kde môže organizovať množstvo podujatí, výstav, prednášok architektov z praxe, stáva sa niečím, čo významne patrí do spoločenského života," dodáva na záver jeden z lektorov Pavol Pilař. 

 

Lektori: Ing. Filip Bránický, Ing. arch. Ing. Ema Kiabová, Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, Katedra architektúry SvF STU

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka