Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení kolegovia,

Vopred sa vám ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené v nasledujúcom období pri parkovaní Vašich vozidiel.

V dôsledku rekonštrukcie fasády bloku C Stavebnej fakulty vedenie prijalo nasledujúce opatrenia. Počas celej rekonštrukcie, t.j. od 1. marca 2010 do 30. novembra 2010 žiadame osoby oprávnené na parkovanie (OOP), aby dodržiavali okrem existujúcich aj nasledujúce pravidlá:

  1. Prosíme všetkých zamestnancov SvF STU, aby maximálne obmedzili príjazd vozidlami na pracovisko. Pokiaľ je to možné, aby používali MHD.
  2. Počas celej doby výstavby bude dočasne zrušená možnosť vstupu na parkoviská pre študentov, doktorandov s účinnosťou už od 25.2.2010
  3. Vo dvore STU ubudne až 50 parkovacích miest a preto prosíme zamestnancov, aby tu parkovanie obmedzili na minimum
  4. Prosíme rešpektovať dopravné značenie v areáli, nakoľko musí byť zabezpečený prejazd ťažkej techniky po vyznačených trasách
  5. V prípade preplneného parkoviska, prosíme, aby ste parkovisko opustili a riešili parkovanie Vášho vozidla mimo areálu parkovísk fakulty
  6. Akékoľvek porušenie pravidiel bude mať za následok zrušenie oprávnenia na vstup na parkoviská

Veríme, že tieto nevyhnutné opatrenia prijmete s pochopením.