Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP, že dňa 25. júna 2009 vydal Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03.

Usmernenie môžete nájsť tu.