Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Družstvá študentov mužov aj žien Stavebnej fakulty absolvovali

Vysokoškolskú ligu fakúlt bratislavských vysokých škôl

a tiež

Majstrovstvá STU – turnaj o Pohár rektora STU

s vynikajúcimi výsledkami.

Obe družstvá v oboch súťažiach vo finále neprehrali ani jediný zápas a stali sa ich suverénnymi víťazmi.

Vo VŠ lige mužov štartovalo 13 družstiev, 5 z UK (FMFI, PravF, FTVŠ, PriF, FaF), 5 z STU (FEI, FIIT, SvF, FChPT. SjF), 2 z EU (FNH, OF) a APZ.

Vo finálovej skupine družstvo SvF postupne zdolalo družstvá FNH EU 3:0, PriF UK 3:0, OF EU 3:0, FEI STU 2:1 a FTVŠ UK 3:0.

Vo VŠ lige žien štartovalo 12 družstiev, 7 z UK (FMFI, FTVŠ, PraF, FaF, PriF, FiF, LF), 2 z STU (SvF, FChPT), 2 z EU (FNH, OF) a APZ.

Vo finálovej skupine družstvo SvF postupne zdolalo družstvá FiF UK 3:0, PriF UK 2:1, OF EU 3:0, FNH EU 3:0, FMFI UK 2:1.

V súťaži O pohár rektora STU v kategórii mužov štartovalo 6 družstiev fakúlt STU. Za víťazným družstvom Stavebnej fakulty skončili SjF, FEI, MTF, FChPT a FA.

V súťaži O pohár rektora STU v kategórii žien štartovali 4 družstvá. Za Stavebnou fakultou  skončili FChPT, FA a MTF.