Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po dobu desiatich dní - od 23. apríla do 3. mája 2010 - sa bude Stavebná fakulta STU, pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy  a Katedra zdravotného a enviromentálneho inžinierstva venovať deviatim hosťom, zástupcom šiestich univerzít z Ruskej federácie, ktorí v rámci projektu "Network for Master Training in Technologies of Water Resources Management - NETWATER" navštívili našu alma mater.

Aj napriek výnimočným núdzovým riešeniam kvôli momentálne prebiehajúcej rekonštrukcii budovy SvF STU bolo privítanie návštevy dekanom Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD. a prodekanom pre zahraničné vzťahy prof. Ing. Andrejom Šoltészom, PhD. veľmi srdečné. Po krátkom oboznámení sa s históriou i súčasným postavením Stavebnej fakulty STU zástupca vedúceho katedry zdravotného a enviromentálneho inžinierstva Ing. Štefan Stanko, PhD. otvoril diskusiu na odborne zamerané témy projektu.

Projekt   "Network for Master Training in Technologies of Water Resources Management - NETWATER"  bol vybraný v roku 2009, kedy sa o podporu v rámci programu Tempus uchádzalo 564 projektov, z čoho iba 65 bolo schválených. Financovaný je Európskou komisiou. Cieľom projektu je vytvoriť Magisterský študijný program, vyškoliť tím učiteľov z Ruska, ktorí budú učiť tento program a vybaviť Ruské univerzity najnovšími technológiami na čistenie vody.

Záznam z rozovoru:

The player will show in this paragraph