Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 15.10.2011 je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko.
- výskumné pobyty doktorandov 1 - 4 mesiace
- výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov
- krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 - 3 dni
- pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace.

Koordinatorka programu Akcia Rakúsko-Slovensko na SAIA je:

Monika Brečková
SAIA, n. o.
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava
Tel. +421-2-5441 1426 (36)
Fax: +421-5441 1429
Monika.Breckova@saia.sk