Prejsť na obsah
Dianie na SvF

31.10.2011 do 16:00 hod. je uzávierka predkladania žiadostí na SAIA v rámci Národného štipendijného programu, o štipendiá pre študentov a doktorandov, a
žiadostí o cestovný grant pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. 
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/

Informácia je dostupná aj na stranke:
Uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendiá
a tiež na stránke
Uzávierky pre podávanie projektov