Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislavevyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2011

Súťaž sa vyhlasuje v kategóriách:

  • mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
  • významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty do 18. novembra 2011.

Ceny sú podporené finančne z fondu rektora.

Viac informácií nájdete na www.stuba.sk v časti informácie o výskume.