Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2012
Do súťaže sa môžete zapojiť v kategóriách:

a/ mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
b/ významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vzťahy s verejnosťou do 27.10. 2012 na adresu jozef.urbanek@stuba.sk.

Ďalšie informácie o súťaži (výzva,plagát, pravidlá).