Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje súťaž 

Vedec roka STU 2013. Do súťaže sa môžete zapojiť v kategóriách mladý vedecký pracovníkvýznamný vedecký prínos.

 

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vzťahy s verejnosťou fakulty do 25. októbra 2013 na adresu jozef.urbanek@stuba.sk .

Viac informácii a podrobné pravidlá súťaže sú v prílohe.

- Výzva / prihláška

- Plagát

- Pravidlá hodnotenia