Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nový štatút Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) podpíše v stredu 24. októbra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Štefan Luby. Slávnostný akt podpisu sa uskutoční o 14. hod. Nový štatút vytvára podmienky pre uplatňovanie nových kritérií projektov v rámci výziev VEGA. Deklaruje, aby výsledky riešenia projektov mali spoločenský a hospodársky prínos pre národné hospodárstvo a hodnotené boli na základe nových technologických postupov, riešení a výrobných procesov. 

Miesto stretnutia: Ministerstvo školstva SR, 4. posch., Stromová 1, Bratislava.