Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V súťaži významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy Vedec roka SR 2015 (19. ročník súťaže), ktorú vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, a ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ocenili v kategórii

vedkyňa roka  

Vedkyňa roka SR
Moniku Rychtárikovú zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Ocenenie dostala za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

Srdečne blahoželáme!

Laudatio laudatio

Aktuálna správa z TASR: TU

Na stránke Teraz Slovensko TU

CVTI SR Veda na dosah  TU