Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedúca KIC podpredsedníčkou Ústrednej knižničnej rady

Ústredná knižničná rada (ÚKR) je stálym poradným, iniciatívnym a expertným orgánom ministra kultúry v oblasti knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc.

Na jej zasadnutí  dňa 1.10.2013 bola na pozíciu predsedníčky  Ústrednej knižničnej rady zvolená generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Ing. Katarína Krištofová, PhD. 

Podpredsedníčkou Ústrednej knižničnej rady sa stala Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov, ktorá slovenské knihovníctvo súčasne zastupuje v orgánoch IFLA (International Federation of Library Associations) a v Rade vlády SR pre kultúru.

Členstvo a funkcia v rade sú čestné a nezastupiteľné. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry z radov popredných odborníkov knižničného a informačného sektora, ako aj zo zástupcov občianskych a profesijných združení. 

Noví členovia Ústrednej knižničnej rady boli menovaní ministrom kultúry SR a činnosť ÚKR bola opätovne obnovená v roku 2013. Zdroj: SNK v Martine

Zoznam členov Ústrednej knižničnej rady (v abecednom poradí):

·         Ing. Alojz Androvič, PhD., riaditeľ Úseku elektronizácie a integrácie, Univerzitná knižnica v Bratislave

·         Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

·         PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc

·         PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickej knižnice FF UK

·         v Bratislave

·         Ing. František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči

·         Mgr. Jitka Kmeťová, riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave

·         PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave

·         Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave    

·         Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine

·         Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov

·         Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave