Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V čase od 9. do 13. apríla 2013 sa v Inchebe, a.s. konal už 34. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2013. V prvý deň tohto veľtržného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 452 vystavovateľov z jedenástich krajín, sa konalo najväčšie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva. Hlavnou témou tohto stretnutia bola diskusia popredných predstaviteľov štátu, primátorov miest - verejných investorov, najväčších stavebných spoločností, ich dodávateľov a médií o kľúčových témach sektoru -  Smer pre slovenské stavebníctvo v súčasnej kríze, aký je výhľad na roky 2013-2015?, Pripravované nové zákazky, aké sú prioritné oblasti pre investovanie? a Novela zákona o verejnom obstarávaní, aký bude nový systém zadávania verejných zákaziek? Uvedeného stretnutia sa zúčastnili aj najvyšší zástupcovia Vlády SR: predseda vlády SR  Robert Fico, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská, poradkyňa ministra vnútra pre novelu zákona o verejnom obstarávaní Tatiana Behrová a ďalší významní predstavitelia.

popiska popiska popiska popiska popiska

popiska popiska popiska popiska


Mottom stavebného veľtrhu CONECO 2013 bolo: „ Stavajte s nami úsporne!“ V súzvuku s uvedeným mottom poskytol veľtrh návštevníkom široký výber materiálov a technológií. Medzinárodné dni stavebníctva ponúkli v tomto roku aj nové témy – Drevostavby, Pamiatky a Salón architektúry, v ktorom sa prezentovali svojimi prácami aj študenti Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

popiska popiska popiska popiska popiska

popiska popiska popiska popiska popiskaZ dramaturgie bohatého sprievodného programu stavebných inžinierov zaujalo diskusné stavebné fórum – Partnerský deň ZSPS, ktorého spoluorganizátorom bola aj Stavebná fakulta STU v Bratislave. Prednesené boli tieto diskusné témy  - Legislatívne nástroje podpory výstavby,  Stavebné príležitosti a bytová výstavba, Strategické zámery EÚ v oblasti výskumu a ich reflexia na oblasť stavebníctva na Slovensku a  Aplikácia výsledkov výskumu v oblasti inovácií a nových technológií zaujali.

popiska popiska popiska popiska popiska

popiska popiska popiska popiska popiska

Dovidenia o rok! Na 35. ročníku veľtrhu CONECO 2014, ktoré sa uskutoční v termíne od 26. do 29. marca 2014!

popiska popiska popiska