Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V čase od 25. do 28. marca 2015 sa v Inchebe, a.s. konal už 36. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO 2015 sprevádzaný 25. ročníkom medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia. V záverečnej správe tohto štvordňového podujatia sa uvádza, že jeho návštevnosť nezaznamenala pokles ani vzostup, čo potvrdilo stabilnú pozíciu podujatí a možno i trochu vzrastajúci záujem verejnosti o segment stavebníctva. Oba veľtrhy sa venovali aktuálnej téme, ktorá dnes najviac rezonuje – úsporám pri výstavbe a úsporám pri prevádzke domov a bytov.

Voda, ako dôležitý prvok z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľnosti, sa stala hlavnou témou veľtrhu, čo potvrdili aj predstavitelia vlády vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica na otvorení odbornej konferencie „Voda a udržateľný rozvoj“. Uvedené kolokvium sa nieslo v súzvuku so Svetovým dňom vody, čo umocnilo hodnotu tejto  priehľadnej prírodnej kvapaliny – identickú zlatu - podľa slov predsedu vlády: „...vodu môžem pokojne nazvať tekutým zlatom....“. Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou ministra životného prostredia SR vystúpil so svojou prednáškou – Integrovaný manažment vôd a súčasné požiadavky na vzdelávanie vodohospodárov - prof. Ján Szolgay.

 

 

Z dramaturgie bohatého sprievodného programu stavebných inžinierov zaujalo diskusné stavebné fórum – Partnerský deň, ktorého spoluorganizátorom bola aj Stavebná fakulta STU v Bratislave.

 

 

Spoločnosť pre projektové riadenie a BIM asociácia Slovensko spolu s partnermi – Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a s Ústavom stavebnej ekonomiky, s.r.o. – zorganizovala odborný seminár s názvom BIM – nástroj pre prípravu a riadenie stavebných projektov. Na seminári aktívne vystúpili prof. Vladimír Benko, Ing. Tomáš Funtík, PhD. a doc. Zora Petráková.

 

 

 

Medzinárodné dni stavebníctva ponúkli v tomto roku aj nové témy – Drevostavby, Pamiatky a Salón architektúry, v ktorom sa prezentovali svojimi prácami aj študenti Stavebnej fakulty  STU v Bratislave.