Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Mnohým študentom stredných škôl, najmä gymnázií, budú v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch, víriť hlavou otázky – kam na vysokú školu? Pre ktorú sa rozhodnúť? Ktorá bude pre mňa tá pravá? Aké s ňou budem mať uplatnenie v živote ? A mnohé iné. Práve pre týchto váhajúcich študentov, ktorí si stále nie sú svojou voľbou istí sa organizujú rôzne predstavenia a prezentácie vysokých škôl, ktoré sa snažia uľahčiť rozhodovanie a nájsť tú svoju alma mater.

Takýto Veľtrh vysokých škôl pripravilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Naša Stavebná fakulta sa na ňom zúčastnila už po tretí raz, vo štvrtok 9. septembra 2021. Vzhľadom na epidemické opatrenia súvisiace s pandémiou Covid19 sa 5. ročník podujatia konal iba online formou.

Celkovo na prezentácií vysokých škôl bolo prítomných 184 študentov, všetko žiaci 4. ročníkov. Zastúpenie tu mali najmä vybrané fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či Žilinskej univerzity v Žiline.

Každá z uvedených fakúlt mala k dispozícii vyhradený čas na 45 minútovú prezentáciu a 15 minútový priestor na otázky, kde sa mohli žiaci opýtať na praktické informácie z vysokoškolského života týkajúce sa ubytovania, poplatkov či mimoškolských aktivít. Našu Stavebnú fakultu na podujatí vynikajúco prezentoval a zastúpil Bc. Lukáš Natšin, študent odboru technológie a manažérstvo stavieb, za čo mu patrí vďaka a uznanie.

Ďakujeme zároveň aj výchovnej poradkyni, pani Mgr. Eve Ferancovej, ktorá nás na tohtoročný Veľtrh vysokých škôl na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove pozvala.

Veľtrh vysokých škôl v Námestove

Text: Zuzana Chalupová, oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF