Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Táto verejná konzultácia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vývoj školstva v Európe. Konzultačný dokument Komisie sa venuje viacerých témam, ktoré sa považujú za významné pre európske školy (napríklad: školy a kľúčové schopnosti, školy a sociálne začlenenie a úloha učiteľov) a vyzýva k zaslaniu príspevkov týkajúcich sa týchto tém.

Bližšie pozri http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1098