Prejsť na obsah
Dianie na SvF


STUPAVA  SA ZMENÍ AJ VĎAKA ŠTUDENTOM ARCHITEKTÚRY

Študenti a pedagógovia z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU sa počas dvoch rokov  venovali návrhom riešenia  úprav verejných priestorov mesta Stupava.  Výsledkom práce je komplexná koncepcia verejného priestoru doplnená o inšpiratívne návrhy na  revitalizáciu mladých študentov.  Publikáciu do života uvedie architektka hlavného mesta Bratislavy Ingrid Konrad a sprievodnú výstavu  návrhov si môže verejnosť pozrieť  20. mája počas podujatia Stupavské trhy v Kaštieľskom parku.

 

Téma verejného mestského priestoru a jeho obnovy je v modernej európskej spoločnosti v centre pozornosti. Je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného spoločensko-kultúrneho života, pozitívnej atmosféry mesta  pre jeho obyvateľov i návštevníkov. Pomerne prekvapujúce je však, ako málo pozornosti sa mu na Slovensku venuje. Je nanajvýš potrebné upriamiť na ne dostatočnú pozornosť a začať formovať predstavy o ich stvárnení a využití. Iniciatíva, s ktorou prišiel mladý primátor mesta Stupava bola prvým krokom k naplneniu jeho vízie budovať mesto pre ľudí.

„Naše mesto bojuje s množstvom nedostatkov a disproporcií, preto som sa rozhodol osloviť odborníkov, architektov a urbanistov, aby nám pomohli nájsť niečo, čo by pomohlo mestu a obyvateľom vyriešiť niektoré  večné a zakonzervované problémy. Srdcom každého mesta sú predsa jeho obyvatelia. Oni napĺňajú tento živý a neustále sa meniaci organizmus a preto je nevyhnutné venovať pozornosť ich potrebám“, informoval študentov o zámere primátor Roman Maroš a spoločne priamo v teréne mapovali vhodné mestské priestory  na úpravu či kompletnú revitalizáciu a ich nové využitie.

Výsledkom spolupráce s pedagógmi a študentami Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave je jedinečná publikácia Verejný priestor Stupava, ktorá komplexne rieši uchopenie „génia loci“ hlavných mestských verejných priestorov, ich hierarchizáciu a humanizáciu, vychádzajúc z histórie a tradície mesta a regiónu. Základnou podmienkou revitalizácie súčasného stavu je koncepčné vyriešenie dopravy – uvoľnenie uličného priestoru od áut, hluku a smogu.  Autá nemožno  jednoducho vygumovať, ale je nutné hľadať všetky cesty pre vytvorenie optimálnej rovnováhy ich využívania v centrálnom mestskom verejnom priestore. „V obnovenom priestore má dominantnú polohu  pešia chôdza,  ktorú zatraktívňujú  vhodne zvolené aktivity a kreatívna  práca s prírodnými faktormi -  voda, zeleň, svetlo a zvuk,  umelecko-výtvarnými i audiovizuálnymi.“ dodáva jedna z autoriek koncepcie architekta Zuzana Nádaská.

V krajinách, kde je  tento proces regulovaný a dôsledne zapracovaný v územnoplánovacej dokumentácii revitalizované mestské priestory tvoria hierarchickú štruktúru s mnohorakým funkčným využitím pre sociálne  a spoločenské aktivity – trhy, pobytové terasy, výstavy v exteriéri, koncerty,  divadlo a umenie na ulici, pohybové aktivity a relax .  Stupava so svojou bohatou históriou a súčasným stavom kultúrno-spoločenského diania má obrovský potenciál pre rozvoj takýchto nových kreatívnych foriem využitia verejného priestoru. Riešenia, ponúkané v publikácii sú hľadaním výnimočnosti a atraktivity miesta, hľadaním kontinuity a hľadaním cesty, ako zmeniť Stupavu na príjemné mesto pre ľudí, ktoré dýcha históriou s cenným kultúrnym odkazom.

Navrhovanú krajšiu tvár vybraných lokalít malého mesta si môže verejnosť pozrieť počas podujatia Stupavské trhy. Zámerom projektu je prezentáciou nových pohľadov a podnetných návrhov vzbudiť verejný záujem o verejné priestory v Stupave.  Rovnako smelou ambíciou je priblížiť ideové návrhy k realizácii.

info@verejnypriestor.sk