Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V pondelok 9. mája 2011 o 10:00 hod. sa vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy prác 16. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže XELLA. Študenti odborov Architektúra a Pozemné stavby vysokých škôl a univerzít si už po 16ty -krát konfrontovali svoje tvorivé nápady pod taktovkou nezávislej poroty. Tento rok sa do súťaže zapojili študenti zo 4 českých a 3 slovenských škôl. Témou súťaže bola „Koncertná sieň pre Plzeňskú filharmóniu / ČRo Plzeň".

Vernisáž otvoril príhovorom zástupca organizátora súťaže - obchodný riaditeľ firmy Xella Slovensko Ing. Peter  Markovič, povzbudivé slová na adresu ambicióznych študentov vyslovil dekan Stavebnej fakulty STU prof. Alojz Kopáčik. Odborný garant súťaže za SR Ing. arch. Ľubica Selcová objasnila špecifiká tohto ročníka a vyzvala študentov do ďalšieho ročníka súťaže, na ktorom sa už intenzívne pracuje. Vernisážou výstavy sprevádzala Ing. arch. Katarína Minarovičová, koordinátorka súťaže na SvF STU. Tohto slávnostného podujatia sa zúčastnili aj ďalší vzácni hostia : menovite prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Zsolt Lukáč, člen predstavenstva SKSI Ing. Jozef Ďurďa, dekanka FA STU  doc. Ľubica Vitková, vedúci marketingu Xella SK Ing. Albert Priehoda, Mgr. Silvia Frimmelová a Paedr. Hanka Šimánová zo sekretariátu medzinárodnej architektonickej súťaže  Xella, zástupcovia médií, študenti a pedagógovia. K súťaži sa vyjadrili aj ocenení študenti SvF STU Bc. Róbert Bakyta (2. cena) a Bc. Matúš Grega-Jakub (odmena). Obaja pracovali pod pedagogickým dohľadom Ing. arch. P. Paňáka z Katedry architektúry.

Výstava, na ktorej sa prezentuje 45 prác, má byť nielen výzvou k odborným diskusiám a tvorivým konfrontáciám študentov, ale aj inšpiráciou do ďalšieho ročníka súťaže.

Výstava potrvá do 24.5.2011.