Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Inými slovami, jedinečné merania, aké pravdepodobne ešte nikto na svete nerealizoval. Ich cieľom je porovnať presné geodetické merania trajektórií skokov s výsledkami komerčne dostupných meračov upevnených na kiteboardových doskách, ktoré využívajú akcelerometre (merače zrýchlenia). Výsledky meraní majú potenciál obletieť celý svet, najmä v rámci komunity kiteboardingu, kde je práve neistota meraní výšky skokov akcelerometrami večne diskutovanou témou.

   

Prvé merania sa vykonali v piatok 4. decembra a v nedeľu 6. decembra 2020 na spote v Šamoríne, ich výsledky sa v súčasnosti spracovávajú. Hlavným organizátorom meraní, ktoré je časťou diplomovej práce riešenej na Katedre geodézie, je doc. Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov, ktorý sa sám aktívne venuje kiteboardingu. Merania vykonáva v spolupráci s kolektívom Katedry geodézie (doc. Marián Marčiš, doc. Marek Fraštia, Ing. Andrej Hideghéty a študent Bc. Jaroslav Bodnárik).

 

Text, foto: doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF