Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra architektúry a Katedra pozemných konštrukcií (KPS) SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy zorganizovala odbornú exkurziu do Viedne. Študentom a pedagógom sa tak naskytla ojedinelá príležitosť navštíviť dva architektonické skvosty hlavného mesta Rakúska -  Seestadt Aspern  a Campus Wirtschaftsuniversität Wien .

Exkurzia bola zameraná na prezentáciu spôsobu plánovania rozsiahlej mestskej časti Viedne s prihliadnutím na súčasné metódy Územného plánovania, urbanizmu a výstavby. Sprievodné slovo pracovníka magistrátu mesta Viedeň dopĺňali odbornými a podnetnými informáciami dvaja vzácni hostia – Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy a hosť. prof. Dipl. Ing. arch. Stanislav Dukát z Katedry KPS SvF.

Nová multifunkčná mestská štvrť v severovýchodnej časti Viedne - Seestadt Aspern je jedným z najväčších mestských rozvojových projektov v Európe. Progresívny vývoj tejto štvrte začal výstavbou predĺženej trate metra. Vlaky sem začali jazdiť v októbri 2013. Centrálnym prvkom nového „viedenského mesta bez áut“ je veľký park s jazerom, v ktorom sa môžu obyvatelia kúpať. V jeho okolí sú situované byty, kancelárie, školy, škôlky. Aspern je koncipovaný ako mesto krátkych vzdialeností, kde sa ľudia môžu prednostne pohybovať peši alebo na bicykli. Autá musia odložiť do zberných garáží.

Štvrť okolo umelého jazera má byť kompletne dokončená do roku 2030. Vtedy by mala mať 20-tisíc obyvateľov a rovnaký počet pracovných miest.

Druhým architektonickým zážitkom pre zúčastnených bolo „univerzitné mesto“  - Campus Wirtschaftsuniversität Wien (Ekonomická univerzita Viedeň). Študentom a učiteľom poskytuje vynikajúce prostredie pre výuku a výskum. Okolo centrálnej Knižnice a Learning centra architektky Zahy Hadid – je zoskupených päť stavebných komplexov, ktoré boli navrhnuté taktiež doslova medzinárodnými hviezdami architektúry. Stavebná plocha budov ponúka spoločne 35 000 metrov štvorcových, zostávajúca plocha 55 000 metrov štvorcových predstavuje otvorený priestor určený verejnému prístupu. 25 000 študentov a 1 500 zamestnancov sa na tejto ploche venuje práci, výskumu, štúdiu a učeniu. Popri klasickom priestore určenom k výuke tu nájdeme reštauráciu, pekáreň, supermarket, kníhkupectvo, škôlky a športové centrum.

Záverečné poďakovanie patrí obom vzácnym hosťom – p. Konrad a p. Dukátovi, ktorí si aj napriek veľkej pracovnej zaneprázdnenosti našli čas a doslova „vyčerpávajúcim“ výkladom priblížili prítomným súčasné metódy dlhodobého územného plánovania, urbanizmu a výstavby blízkej Viedne. Vďaka za kvalifikovanú, excelentnú prednášku.   

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka