Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská cestná spoločnosť (SCS) vyhlásila  súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu (DDP)  v treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch:

- teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

- technológie a manažment stavieb v študijnom odbore stavebníctvo,

ktoré sú zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva (cesty, diaľnice, objekty). Najlepšia DDP bola ocenená cenou SCS (diplom a finančná odmena), ktorá bola odovzdaná víťazovi počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave 26. – 27. marca 2019.  Z rúk predsedu cestnej spoločnosti si túto vzácnu trofej za rok 2018/19 prevzal

Ing. Radoslav Vida, PhD. -  absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, doktorandského študijného programu Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (do augusta 2018 bol doktorandom Katedry betónových konštrukcií a mostov). Jeho víťazná práca mala názov Šmyková odolnosť mostovkových dosiek.

Sprievodnou aktivitou konferencie bolo vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže, ktorej cieľom bolo navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Aj tentoraz rady súťažiacich svojou aktívnou účasťou rozšíril ambiciózny tím študentov zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

 

Srdečne blahoželáme!