Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Poznáme víťazov národného kola súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015:

2. miesto získali študenti 5. ročníka študijného programu pozemné stavby a architektúra SvF STU v Bratislave - Bc. Ema Kiabová a Bc. Roman Ruhig, pod vedením hosťujúceho profesora Ing. arch. Pavla Paňáka. 

Témou XI. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre hlavné mesto Kazachstanu – Astana. 

V roku 2017 bude Astana sídlom svetovej výstavy EXPO 2017.. Astana s nadmorskou výškou 347 metrov je druhým najchladnejším hlavným mestom na svete. Extrémne kontinentálne podnebie spôsobuje, že teploty v Astane sa pohybujú v rozmedzí od -52 do +42 °C. V rámci príprav nového komplexu pre EXPO 2016 bola v Astane začatá výstavba troch funkčných celkov, ktoré zahŕňajú výstavnú zónu pre EXPO 2016, rezidenčnú zónu a rozvojovú zónu. Rozvojová zóna predstavuje územie, ktoré sa bude ďalej developersky rozvíjať aj po ukončení svetovej výstavy. Práve časť tohto územia je určená pre výstavbu obytnej štvrte v pasívnom štandarde, ktorá bola zadaním študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015. 

Cieľom súťaže bolo ponúknuť víziu komfortného bývania pre obyvateľov využívaním progresívnych izolačných materiálov obalových konštrukcií, voľbou správneho tvaru teplo-výmenného plášťa a taktiež pomocou využitia pasívnych urbanistických a architektonických prostriedkov eliminovať extrémne klimatické pomery. 

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadaladňa 14. 4. 2015 v zložení : Ing. arch. Ľubomír Závodný, ÚAOB, FA STU Bratislava – predseda, Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV, Ing. arch. Mária Nováková, Vydavateľstvo Jaga, Ing. arch. Andrej Alexy, ÚKAIS, FA STU, Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA, Ing. Vladimír Šimkovic, IEPD Bratislava Ing. arch. Vladimír Hain, 2. Cena v národnom kole 2011, Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. 

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. 2. miesto získali študenti Katedry architektúry študijného programu PSA, SvF STU v Bratislave – Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig,

 

vizualizácia 1 Smernica dohodári
vizualizácia 2 Smernica dohodári
vizualizácia 3 Smernica dohodári

Idea hory ako „Habitat“ je v tomto prípade silným architektonickým konceptom s využitím južnej orientácie v danom klimatickom prostredí. Obytná hora predstavuje zakomponovanie prírodného aspektu do architektúry, čím sa charakterovo viaže k architektonickým objektom výstaviska. Na škodu je nevyužitý podzemný priestor a prílišná racionalita buniek, ktorá kontrastuje s prelínaním architektúry a prírodného prostredia. 

Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 27. – 30. mája 2015 v Astane. Našim úspešným študentom držíme palce, aby v silnej konkurencii čo najlepšie obstáli.