Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Víťazi súťaže Stavba roka 2012 sú už známi!

Televízny záznam galavečera bude odvysielaný v sobotu 24. novembra 2012 o 20:05 hod. na STV2.

     V priestoroch  bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa 15. novembra 2012 konalo slávnostné odovzdávanie cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012. Záštitu nad 18. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ, prezident SR Ivana Gašparovič. 
     Spomedzi 21 (odbornou porotou  s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách) posudzovaných stavieb podľa technickej dokumentácie a obhliadkou každej jednej stavby in situ - udelila táto porota jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2012 z troch nominácií, dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na internetovom portáli zoznam.sk.

     O absolútnom víťazovi rozhodla porota.

     Súťaž Stavba roka už od roku 1995 organizuje Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia. O víťazoch tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2012. Odborná porota pracovala v zložení:

prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – predseda poroty, prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, PhD. (CZ) – podpredseda poroty, Ing. Katarína Bzovská (SK), Ing. Ján Majerský, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK), Ing. Anton Vyskoč (SK),  Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby, Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

Administratívna budova BSP
Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Administratívna budova BSP

     Ocenených bolo 10 stavieb. Odborná porota udelila celkom 13 cien, a to deviatim stavbám. Desiatou ocenenou stavbou je Cenou verejnosti 2012.
Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rastislava Trizmu.

 

Mgr. Valéria Kocianová/Ing. Mária Brichtová

 

 Príloha pdf stavba roka 2012 vyhodnotenie