Prejsť na obsah
Dianie na SvF
V Bratislave 10. júla 2012 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky
vymenoval
pána
Vladimíra BENKA
za vysokoškolského profesora
v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 
Srdečne blahoželáme!