Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Voľné pracovné miesta v CIT SvF STU

Kontakt
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Milan Potočár, vedúci Centra informačných technológií SvF STU
Tel.: 02/59274-319, 0903-753231, potocar@stuba.sk