Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka pre odbor anglický jazyk na Katedru jazykov SvF s nasledovnými požiadavkami.

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie príslušného zamerania
 • pedagogická a vedecko-výskumná prax v univerzitných podmienkach - min. 10 rokov,
 • schopnosť robiť korektúry odborných textov v angličtine z oblasti stavebného inžinierstva,
 • schopnosť používať PC.

Termín nástupu: 1.2.2011

Výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta pre študijný odbor Pozemné stavby a špecializáciu TZB na Katedru technických zariadení budov SvF s nasledovnými požiadavkami:

Požiadavky:

 • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby alebo Technické zariadenia budov,
 • špecializácia v oblasti vetrania a klimatizácie,
 • prax v odbore minimálne 10 rokov,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • dokladovanie publikačnej činnosti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • práca s PC, AUTOCAD, Word.

Termín nástupu: 15.2.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.