Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konania na obsadenie:

2 funkčných miest docentov pre študijný odbor „Vodné hospodárstvo".

1. Požiadavky :

 • vedecko-pedagogický titul v odbore Vodné hospodárstvo,  
 • pedagogická prax - min. 15 rokov,  
 • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti vodárenstva - čerpacie stanice,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • ovládanie svetového jazyka.

2. Požiadavky :

 • vedecko-pedagogický titul v odbore Vodné hospodárstvo, 
 • pedagogická prax - min. 15 rokov, 
 • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • ovládanie svetového jazyka.

 

1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Aplikovaná matematika

Požiadavky:

 • profesor v odbore Aplikovaná matematika,
 • aktívna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, vrátane výuky matematických predmetov v anglickom jazyku.

1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor „Aplikovaná matematika".

Požiadavky:

 • docent z oblasti aplikovanej matematiky,
 • aktívna publikačná činnosť v období posledných 5 rokov,
 • aktívne ovládanie práce s výpočtovými systémami a programovacími jazykmi,
 • aktívna znalosť angličtiny.

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF.

Požiadavky:

 • absolvent Stavebnej fakulty odboru TZB,
 • špecializácia v oblasti vykurovania,
 • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
 • vedecká hodnosť PhD. vítaná, 
 • dokladovanie publikačnej činnosti za 5 rokov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • práca s PC.

Termín nástupu : 1.11.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.