Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka a 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Miesto výskumného pracovníka

Požiadavky :

  • PhD. z oblasti aplikovanej matematiky alebo príbuzných oblastí
  • aktívna publikačná činnosť,
  • zapojenie do vedecko-výskumných projektov,
  • aktívna znalosť angličtiny.

Termín nástupu : 1.10.2010

Miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta

Požiadavky :

  • absolvent VŠ štúdia so zameraním na deskriptívnu geometriu,
  • PhD. z oblasti aplikovanej matematiky alebo príbuzných oblastí,
  • aktívne ovládanie geometrických softvérov, vrátane AUTOCADu,
  • aktívna publikačná činnosť v časopisoch z databázy WOS,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.10.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.