Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

jedného miesta výskumného pracovníka, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie – Filozofická fakulta,
 • špecializácia: Politológia, Sociológia, Globalizácia, Environmentalistika,
 • hodnosť PhD

Ďalšie požiadavky:

 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka.

Termín nástupu: 1.7.2012

 

jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore aplikovaná mechanika,
 • minimálne 10 ročná pedagogická prax v odbore statika stavebných konštrukcií,

Ďalšie požiadavky:

 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť svetového jazyka /angličtina, nemčina/,
 • aktívna práca s PC.  

Termín nástupu: 1.9.2012

 

jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre študijný odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo na Katedre hydrotechniky SVF STU

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent Stavebnej fakulty študijný odbor vodné stavby alebo vodné hospodárstvo,
 • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
 • ovládanie PC-OFFICE,
 • znalosť min. dvoch špecializovaných vodohospodárskych softvérov.

Termín nástupu: 1.10.2012

 

troch miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov pre študijný odbor vodné stavby  a vodné hospodárstvo na Katedre hydrotechniky SVF STU

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent  Stavebnej fakulty študijný odbor  vodné stavby alebo vodné hospodárstvo,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,
 • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
 • ovládanie PC-OFFICE,
 • znalosť min. dvoch špecializovaných vodohospodárskych softvérov.

Termín nástupu: 1.7.2012 (2)
Termín nástupu: 1.10.2012 (1)

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.