Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF:

Kvalifikačné predpoklady:
 • absolvent Stavebnej fakulty STU so zameraním Statika,
 • PhD. v odbore Aplikovaná mechanika.

Ďalšie požiadavky:

 • prax minimálne 4 roky v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • publikačná činnosť v odbore.

Termín nástupu: 1.1.2012


1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Kvalifikačné predpoklady:
 • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky.  

Ďalšie požiadavky:

 • publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • aktívne ovládanie AUTOCAD-u.

Termín nástupu: 1.1.2012


1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru fyziky SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,

Ďalšie požiadavky:

 • prax v oblasti meracej techniky a IKT,
 • znalosť anglického jazyka. 

Termín nástupu: 15.1.2012

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.