Prejsť na obsah
Dianie na SvF

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ pre oblasť cestných stavebných materiálov a technológií  na Katedre dopravných stavieb  SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie, Stavebná fakulta,
  • úsešné obhájenie dizertačnej práce,
  • akívna znalosť jedného svetového jazyka,
  • praktické ovládanie PC.

Termín nástupu : 1.10.2011.


1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geotechniky SvF STU :

Kvalifikačné predpoklady :

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Nosné konštrukcie pozemných stavieb - Statika,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. resp. vypracovaná dizertačná práca pred záverečnou obhajobou v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb,
  • skúsenosti s experimentálnymi meraniami v laboratóriu mechaniky zemín,
  • znalosť svetového jazyka,
  • primeraná publikačná činnosť.

Termín nástupu: 1.10.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.