Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na:

 1. jedno funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
 2. jedno funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika,
 3. jedno funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.6 Vodné stavby,
 4. jedno funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.4 Pozemné stavby,
 5. jedno funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
 6. jedno funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.3 Geodézia a kartografia,
 7. jedno funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor / docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc.,

Ďalšie požiadavky :

 • vedecko - pedagogická charakteristika,
 • pedagogická prax a vedecko - výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

 

Termín nástupu: 1.9.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora/docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.