Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF pre predmet anglický jazyk:

Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania (min. magisterský stupeň),
  • pedagogická prax v univerzitných podmienkach - min. 5 rokov,
  • aprobácia s iným jazykom výhodou,
  • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.
Termín nástupu: 15.2.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.