Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná matematika,
- minimálne 5 ročná prax vysokoškolského učiteľa.

Ďalšie požiadavky:
- ovládanie matematicky orientovaných softvérov,
- aktívna vedecko-výskumná práca s publikáciami v medzinárodných časopisoch,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.7.2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.