Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogická hodnosť docent v odbore Vodné stavby,
  • vedecko – akademický titul PhD. v odbore Vodné stavby.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
  • vedecko – výskumná činnosť v danom odbore,
  • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu:  01.10.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.