Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na

Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňav odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Krajinárstvo
- vedecký titul  PhD. v študijnom odboreVodohospodárske inžinierstvo.
 
Ďalšie požiadavky:
- predpoklady pre vedecko-pedagogickú činnosť,
- zameranie na oblasť 3D modelovania alebo modelovanie v oblasti odpadového hospodárstva,
- aktívna znalosť svetového jazyka (absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite je vítané). 
 
Termín nástupu: 1.10.2013

  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.